2009.

Rasizam u Boljevcu

Datum kreiranja: 06 april 2009

Protesti u Boljevcu, kao i pretnje, uništavanje i paljenje kontejnera za nužni smeštaj romskih porodica čije su kuće porušene u petak u nelegalnom naselju u novobeogradskom Bloku 67, predstavljaju jasno ispoljavanje rasizma i sadrže sve elemente krivičnog dela izazivanja nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Centar za prava manjina smatra da je nedopustiva izjava gradonačelnika Beograda da razume strah stanovnika Boljevca od doseljavanja Roma u njihovu sredinu, jer upravo zbog razumevanja neracionalnog i neopravdanog straha, iza kog se kriju rasizam i netolerancija, i prethodni pokušaji raseljavanja romskih naselja su bili bezuspešni.

Slučaj rušenja i raseljavanje Roma iz naselja u Bloku 67 ukazuje na to da Gradska uprava nema jasnu strategiju niti dovoljno volje da na trajan i sistemski način reši pitanje raseljavanja nelegalnih i nehigijenski romskih naselja u Beogradu. Centar za prava manjina smatra da je odnos i državnih i gradskih vlasti prema ovom problemu sramotan, pogotovo imajući u vidu da je u godini predsedavanja Srbije Dekadom Roma jedan od priroteta upravo stanovanje.

Centar za prava manjina apeluje na nadležne organe da pokrenu postupak protiv lica koja su učestvovala u uništavanju i paljenju kontejnera, kao i da gradske vlasti učine sve kako bi porodice koje su ostale bez krova dobile adekvatan, a pre svega bezbedan smeštaj.

Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija iz Beograda čije je delovanje usmereno na unapređenje položaja i zaštitu ljudskih prava pripadnika romske nacionalne manjine u Srbiji.

 

partneri