2004.

Inicijativa za ocenu ustavnosti uredbe o zdravstvenoj zaštiti

Datum kreiranja: 25 februar 2004

Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda, Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte i Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda podneli su inicijativu Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti odredbi Odeljka II stav 5 Programa zaštite stanovništva od zaraznih bolesti od 2002. do 2010. godine koji je sastavni deo Uredbe Vlade Republike Srbije o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

U ovom programu, na mestu gde se govori o imunizaciji grupa visokog rizika, kao jedna od tih grupa pomenuta je i romska nacionalna zajednica. Činjenica je da među pripadnicima romske nacionalanosti ima lica koja su izložena rizicima infekcija zbog neadekvatnih štambenih uslova i nezavidne materijalne situacije, ali to su pre svega stanovnici nehigijenskih naselja u kojim žive ne samo Romi već i pripadnici drugih nacionalnosti. Svi pripadnici romske nacionalnosti ne žive u nehigijenskim naseljima, već je dobar deo njih u potpunosti integrisan u društvo i živi u savremenim urbanim uslovima koji im obezbeđuju higijenu i zdravlje, tako da ne spadaju ni u kakvu " grupu visokog rizika ".

Propisivanjem etiničkog kriterijuma kao osnova za svrstavanje u "grupu visokog rizika", pomenuta Uredba Vlade RS stavila je pripadnike romske nacionalne manjine u neravnopravan položaj u odnosu na pripadnike bilo koje druge etničke ili nacionalne grupe u Srbiji. Istovremeno, odredbe ove uredbe dovode do narušavanja socijalne pravde i vladavine prava kao dva osnovna principa svakog demokratskog društva.

Prema Ustavu, Republika Srbija je demokratska država svih gradana koji u njoj žive, zasnovana na slobodama i pravima čoveka i građanina, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi. Istovremeno, svim građanima su bez diskriminacije zajemcena i priznata lična, nacionalna, ekonomska, socijalna, kulturna i druga prava čoveka i građanina i nepovredivost ljudskog dostojanstva.

Ovakvom formulacijom krše se i relevantna pravila medunarodnog prava, a posebno Medunarodna konvencija Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, koja clanom 2 propisuje obavezu za države potpisnice da ukinu svaki propis koji ima za cilj da zavede ili ustali rasnu diskriminaciju.

Zbog svega navedenog CPM, FHP i ERRC ocekuju da Ustavni sud Srbije stavi ovu odredbu van snage i time doprinese smanjivanju predrasuda i stereotipa o Romima, a u cilju daljeg razvoja društva u pravcu multietničnosti, ravnopravnosti i tolerancije.

 

Tužba zbog govora mržnje protiv dnevnog lista "Kurir"

Datum kreiranja: 27 februar 2004

Fond za humanitarno pravo (FHP) iz Beograda, Centar za prava manjina (CPM) iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte podneli su Prvom opštinskom sudu u Beogradu tužbu zbog govora mržnje protiv dnevnog lista "Kurir", povodom objavljivanja rasističkog "vica" o odstrelu Roma.

Tužbu zbog govora mržnje protiv dnevnog lista "Kurir", FHP, ERRC i CPM podneli su i u ime izvršnog direktora CPM Petra Antica jer je kao Rom oštećen u ovom slučaju. Tužba je podneta na osnovu Zakona o javnom informisanju Republike Srbije, koji građanima na koje se kao pripadnike grupe odnosi govor mržnje, ali i organazacijama ciji je cilj zaštita ljudskih prava, omogućava podnošenje ovakve tužbe.

U vikend-izdanju dnevnog lista "Kurir" od 27. i 28. decembra 2003. godine u okviru rubrike "Vic dana" na 12. strani objavljen je tekst sledeće sadržine:

"Ide čovek ulicom i vidi lika kako nosi Cigu na ramenu.
- Alo, bre, šta uradi to?!
- Pa, ti ne znaš?! Dozvoljen je lov na Cigane. Odeš u lovačko društvo, uzmeš pušku i...
Ode ovaj, uzme pušku, vidi dva Cigana kod kontejnera, pripuca i ubije ih. Prilazi mu pandur, vadi lisice i hapsi ga.
- Pa kako, bre, zar nije dozvoljen lov na Cigane?!
- Jeste, ali ne na hranilištu!"

Objavljeni rasisticki "vic" sadrži ideju da je ubijanje Roma vrsta sportske aktivnosti i da je potpuno legalna pa i legitimna, čime se podstiče nasilje prema pripadnicima romske nacionalne manjine. Na ovaj nacin šalje se slicna poruku kakvu su nacisti širili tokom Drugog svetskog, i koja je za posledicu imala stradanje miliona ljudi, među kojima je bio i veliki broj Roma.

Pored toga, iz ovog teksta proizlazi da se Romi hrane otpacima iz kontejnera, za razliku od neroma. Ovakvim predstavljanjem ugroženo je ostvarivanje, ali i samo priznavanje ljudskih prava i osnovnih sloboda pod jednakim uslovima, jer se ljudi koji se hrane otpacima nužno svrstavaju u građane drugog reda.

Navedeni rasisticki "vic" i danas se nalazi na internet stranici dnevnog lista "Kurir". Pored tužbe zbog govora mržnje, FHP, ERRC i CPM podneli su i zahtev državnom tužiocu da iskoristi zakonska ovlašcenja koja mu pripadaju po Zakonu o javnom informisanju i nadležnom sudu odmah podnese predlog za zabranu distribucije informacije, odnosno uklanjanje spornog teksta sa internet prezentacije dnevnog lista "Kurir".

Objavljanjem ovog sadržaja prekršeni su najviši domaći pravni akti i pravno obavezujuće međunarodne konvencije u delu koji se odnosi na nepovredivost psihickog integriteta licnosti i ljudskog dostojanstva, kao i zabranu diskriminacije i ponižavajuceg postupanja.

Konvencija UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije izricito propisuje da su države potpisnice uverene da je svaka doktrina o superiornosti zasnovanoj na različi između rasa naučno lažna i opasna i da ništa ne bi moglo opravdati rasnu diskriminaciju, ni teorijski ni praktično, kao i da je postojanje rasnih prepreka u suprotnosti sa idealima svakog ljudskog društva.

 

CPM osuđuje etničko čišćenje na Kosovu

Datum kreiranja: 22 mart 2004

Centar za prava manjina najoštrije osuđuje etničko čišćenje ne-Albanaca na Kosovu, kao i stav UNMIK-a da se radi o izolovanim incidentima. CPM traži da se osude albanski ekstremisti. Dosadašnja praksa tužilaštva Haškog tribunala koje nije podigao nijednu optužnicu za zločine protiv nealbanskog stanovništva na Kosovu nesumnjivo doprinosi jačanju albanskog ekstremizma na Kosovu. S obzirom da snage KFOR ne uspevaju da sprece masovno kršenje ljudskih prava ne može se očekivati povratak raseljenih lica na Kosovo. Ovakav razvoj situacije može dovesti do stvaranja etnički čiste države Albanaca na Kosovu što dovodi u pitanje misiju UN-a. CPM stoga apeluje na sve predstavnike međunarodne zajednice da ucine sve što je u njihovoj moći da se spreči dalje delovanje albanskog ekstremizma i osude počinioci etničkog čišcenja.

CPM takode ukazuje na porast nasilja i mržnje prema pripadnicima manjinskih zajednica u Srbiji, posebno prema građanima islamske veroispovesti i apeluje na MUP Srbije da otkrije počinioce nedavnih incidenata kao što su paljenja džamija u Beogradu i Nišu i kamenovanje romskih kuća u Novom Sadu, kao i druge incidente na nacionalnoj i verskoj osnovi.

 

Pravo na slobodu veroispovesti

Datum kreiranja: 28 april 2004

Centar za prava manjina (CPM) i Yurom Centar su zabrinuti zbog postupanja državnih organa prema verskoj zajednici Protestantska evandjeoska crkva “Zajednica Roma” u Leskovcu. Crkva postoji u tom gradu vec 12 godina gde ima svoje prostorije u centru grada za obavljanje verskih službi. Zbog nepostojanja uslova da se služba odvija za veci broj ljudi crkva je kupila plac u naselju Slavko Zlatanović u Leskovcu. Istovremeno je postavila uslužni objekat-šator kao bi njeni vernici bili u mogucnosti da svakodnevno pohadaju službu i nastavu. U pitanju je prostor gde svakodnevno dolazi oko 1000 ljudi, i gde se dva puta nedeljno održavaju propovedi. Odlukom nadležnih organa utvrdeno je da šator koji se nalazi na pomenutom mestu nije zakonito postavljen, te je predvideno njegovo rušenje za 30. april 2004. godine.

Centar za prava manjina i Yurom Centar apeluju na državne organe da odloži izvršenje kao bi vernici dobili dovoljno vremena da se objekat pripremi i prenese na drugo dozvoljeno mesto. Ustavna povelja Srbije i Crne Gore garantuje pravo na slobodu savesti i veroispovesti koje izmedu ostalog garantuje ne samo izjašnjavanje svog verskog ubedenja vec i neometano ispoljavanje svoje vere veroispovedanjem, obavljanjem obreda, pohadanjem službe i nastavom, pojedinacno ili u zajednici sa drugima.

 

Nasilje nad Romima

Datum kreiranja: 05 maj 2004

Centar za prava manjina (CPM) izražava zabrinutost zbog porasta nasilja prema Romima u Srbiji i sporog reagovanja nadležnih državnih organa.

Tokom prvomajskih praznika u Nišu i Beogradu su osvanule fašisticki simboli i poruke kojima se otvoreno poziva i preti nasiljem prema Romima. Pozivi poput:"Spalili smo džamiju, sada cemo i vas, polazimo od najmlađih", otvoreno govore o mržnji prema jednom narodu i jednoj manjini, koja se mogu svrstati u nacističke poklike i namere. U Beogradu, Opština Zemun, u noci izmedu 27. i 28. aprila na više mesta su izlepljeni plakati do sada nepoznate organizacije «Grofaz» kojima se Romi upozoravaju da ne izlaze iz svojih naselja i da su nepoželjni u Zemunu. Nakon nekoliko dana, 01. maja u jedan ujutru u ulici Partizanski put, Zemun, veca grupa nepoznatih mladica koji su bili naoružani motkama napala je Rome koji su odlazili na posao.

Prvog maja u 12 casova u centru Nisa, izmedju zgrade Univerziteta i Šumatovacke ulice mladic i devojka u vojnickim cizmagma i jaknama fajerkama su pretuklli Rome, Esmu Jusifovic i njenog sina Sebastijana.. Tom prilikom devojka je rekla da bi odrala cigansku kozu i ubila bi Rome gde god da ih vidi.

Policija je reagovala, uhvatila je pocinioce i predala organu za prekršaje. Obe osobe koje su pretukle Rome su odmah puštene na slobodu. Tog dana, medjutim, iste osobe su oko 22 casa, ispred hotela «Ambasador», presrele Sebastijanovog oca i uz rasisticke psovke ga pretukli. CPM smatra da u ovom slucaju policija nije adekvatno reagovala jer se u ovakvim slucajevima ne pokrece prekršajni vec krivicni postupak. Stoga ce advokat Centra za prava manjina podneti krivicne prijave protiv ovih pocinioca za krivicno delo izazivanje nacionalne rane i verske mržnje razdora i netrpeljivosti.

Centar za prava manjina apeluje na sve državne organe da posvete vecu pažnju sve ucestalijem nasilju prema Romima i preuzmu odgovarajuce mere iz svojih nadležnosti.

 

Povreda prava na pravično suđenje

Datum kreiranja: 09 jun 2004

Opštinski sud u Bečeju je doneo rešenje da se 14.06.2004. godine, preuzme kuća porodici Mucu zbog neisplaćene naknade štete u iznosu od 4 100 dinara sa zateznom kamatom. Naime, za tešku telesnu povredu poveriocu Antonović Miodragu je, na ime naknade štete određen ovaj iznos. Do tuče je došlo 15.10.2004 godine, zbog toga što je Branko Mucu branio svog sina koga je Antonović Miodrag, bez ikakvog razloga, surovo tukao lancem i vređao na nacionalnoj osnovi, s ozbzirom da je romske nacionalnosti. U međuvremenu, Branko Mucu je zbog srčanih problema, kao posledice stresa, preminuo 20.10.2003. godine.

S obzirom na to da porodica Mucu nije imala novca da isplati dug, zaplenjene su njihove pokretne stvari za koje je sud utvrdio da su u vrednosti od 3000 dinara. Nakon toga, za ostatak duga, utvrđena je kamata od 300.000,00 dinara, na osnovu iznosa kamate koju je sačinio poverilac, a ne veštak finansijske struke. Inače iznos kamate odgovara vrednosti na koju je procenjena vrednost nepokretnosti dužnika.

Navedeno postupanje suda ostavlja mesta sumnji da bi sve bilo drugačije da pokojni Branko nije bio po nacionalnosti Rom. Izvršenjem ovog rešenja porodica pokojnog Branka Mucu, supruga, sin i ćerka sa dvoje maloletne dece, biće isterani na ulicu.

Centar za prava manjina je 9 juna, uputio pismo predsedniku suda Novog Bečeja, Ministru pravde Republike Srbije i Ministru za ljudska i manjinska prava sa molbom da se, u okviru svoje nadležnosti i snagom svog autoriteta, angažuju da se odloži izvršenje i da se preispita postupanje suda u ovom slučaju.

Centar za prava manjina poziva novinare i predstavnike drugih nevladinih organizacija da se okupe 14.06. 2004. godine u 9 časova u domu porodice Mucu u Kraiškoj broj 47 u Novom Bečeju, i svojim prisustvom pokušaju da odlože izvršenje ovog rešenja.

 

partneri