Zainteresovane strane

 

U okruženju organizacije može se identifikovati veći broj zainteresovanih strana:

 • Korisnici (Romi-izloženi diskriminaciji, policijskoj torturi,nasilju;pripadnici manjina)
 • Grad Beograd
 • Lokalne samouprave
 • Osnovne škole
 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo prosvete
 • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu
 • Donatori
 • Sudovi
 • Tužilaštvo
 • Druge OCD-e
 • Međunarodne organizacije


Na osnovu kriterijuma kako određena zainteresovana grupa utiče na Centar za prava manjina, kakve potrebe Centar za prava manjina ima u odnosu na određenu zainteresovanu grupu i koliko je ta zainteresovana grupa važna za CPM-a, zaključeno je da su prioritetne zainteresovane grupe:korisnici/ce,druge nevladine organizacije, donatori, tužilaštvo i ministarstva.

 

partneri