Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora su:

Dušan Smiljanić, Dragan RistićAleksandar KehmSonja Barbul i Aida Ćorović.

 

Dušan Smiljanić rođen 1980. godine u Beogradu. Završio je Akademiju umetnosti i Fakultet za menadžment u Novom Sadu na kome je magistrirao operativni menadžment 2007. godine. Doktorirao poslovnu ekonomiju i menadžment sa specijalizacijom iz menadžmenta na Fakultetu za poslovnu administraciju, Ekonomskog Univerziteta u Pragu. Konsultant  je za upravljačke sisteme prema zahtevima ISO 9001, 14001, 17025 i 26000 kao i za projekte zaštite životne sredine. Radio je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava RS, Misiji OEBS-a za Srbiju. Govori i simultano prevodi engleski, italijanski, češki i slovenački jezik a služi se francuskim i slovačkim jezikom. U oblasti manjinskih prava specijalizovao se za  zaštitu i unapređivanje  prava albanske i bošnjačke nacionalne manjine u Republici Srbiji. 

Dragan Ristić rođen 1972. godine u Valjevu. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu na odseku menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture, a 1999.  godine je na istom fakultetu završio i master studije teorije dramskih umetnosti i medija. Osnivač je benda KAL. Angažovan je na filmu i u pozorištu kao producent, glumac ili kompozitor –  film Emira Kusturice “Crna mačka, beli mačor” (prevod i muzika),  Romsko pozorište “Raidna” iz Beograda, Romsko pozorište “Vareso Aver” iz Budimpešte. Od 1998. godine direktor je Romskog kulturnog centra Beograd. Radio je i na Radio Beogradu – program na romskom jeziku  kao novinar, urednik i prevodilac. Objavio je publikacije “Romski mediji u Jugoslaviji: razvoj i mogućnosti” (1997) i “Istorija romskog pozorišta” (1999). Govori romski i engleski, a služi se mađarskim.

Aleksandar Kehm je rođen u Beogradu 30.08.1975.godine. Po obrazovanju je diplomirani pravnik i trenutno je zaposlen kao Regionalni menadžer Hypo alpe adria banke u Klagenfurtu, Austrija. Radio je na poslovima Collateral monitoringa vezanog za Portfolio Banke kao i Collateral poslova u odeljenju za Rizike kao rukovodilac odeljenja u Banci Intesi i Raiffesisen banci u Beogradu. Završio je brojne treninge iz oblasti prava i bankarstva i poseduje između ostalih sertifikat u vezi sa procenom nekretnina od strane Akademije za finansije i bankarstvo Narodne banke Srbije. Pored maternjeg nemačkog i srpskog jezika govori engleski i ruski jezik. U Upravnom odboru Centra za prava manjina je od 2007. godine.

Sonja Barbul rođena je 1967. godine u Kikindi, Republika Srbija. Osnovnu i srednju školu završila u Kovinu, Jezičku Gimnaziju u Smederevu. Cambridge Proficiency za Engleski jezik u Londonu, Engleska. Prevodilac po struci, govori, piše i prevodi romski, srpski, engleski, italijanski i francuski, radila u UNOB (kancelarija UN u Beogradu), OSCE, UNHCR.

Aida-Corovic

Aida Ćorović rođena je 1961. godine u Novom Pazaru. U periodu od 1986. do 1992. godine je učestvovala u arheološkim i arhitektonskim istraživanjima u Novom Pazaru i okolini. Osamdesetih godina je objavljivala likovnu kritiku u listu "Likovni život", a zatim radila na RTV "Politika", NTV "Studio B" i Trećem kanalu. Godine 1997. je u Novom Pazaru osnovala nevladinu organizaciju "URBAN-IN" čija je direktorka. Učestvovala je u radu na velikom broju značajnih programa i projekata.

partneri