Tim

Izvršni direktor - Sandra Abramović

Kontakt:

 

Programski asistent – Džanatan Koko

Kontakt:

 

Finansijski menadžer – Ana Dušić 

Kontakt: s

 

Pravni asistenti

Nevena Kamenov

Milan Usainović

Kontakt: , 011/ 2621 003

 

Istraživači / saradnici

1. Nada Đuričković

2. Slobodan Marković

3. Jelena Stojiljković

 

partneri