O nama

Centar za prava manjina (CPM) je neprofitna, nevladina organizacija osnovana u aprilu 2001. godine u Beogradu od stane grupe aktivista razlicitih opredeljenja, uzrasta i profesija, ali odlučnih u ostvarenju ciljevа u oblаsti unаpređenjа i zаštite ljudskih i mаnjinskih prаvа, а posebno prаvа romske nаcionаlne zаjednice, tolerantnost i borbu protiv diskriminacije.

profi logoOsnivači Centra za prava manjina su procenili da postoji nedostatak svesti o uzrocima problema siromaštva Roma i zakonskih regulativa koja im onemogućavaju ravnopravan tretman. Uočen je potpun nedostatak politke državnih organa usmeren na rešavanje ovih problema. Zbog toga, prepoznata je snažna potreba da se stvori organizacija koja će usmeriti rad državnih organa pružanjem adekvatnih analiza na osnovu istraživanja, dokumentovanja povreda prava Roma i pružanjem pravne pomoći u strateški važnim oblastima kako bi se uočili nedostaci propisa.

 

Dosadašnje značajne aktivnosti Centra za prava manjina su:

  • Učešće u izradi i vođenju Akcionih planova Vlade Republike Srbije za Dekadu inkluzije Roma (2005 – 2015), kao i u reviziji ovih planova i kreiranju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji, 2009. godine;
  • Praćenje sprovođenja usvojenih nacionalnih politika za unapređenje položaja Roma;
  • Pružanje pravne pomoć i zastupanje pred sudovima lica romske nacionalnosti koje su žrtve rasno motivisanog nasilja i/ili diskriminacije;
  • Osnivač Lige za dekadu Roma, na inicijativu Fonda za otvoreno društvo, zajedno sa Dečjim romskim centrom, Građanske inicijative, Jugoslovenska asocijacija za kuluturu i edukaciju Roma, Yurom Centar i Nacionalni savet romske nacionalne manjine u cilju efektivnog sprovođenja akcionih planova Vlade Republike Srbije za Dekadu inkluzije Roma;
  • Istraživanje i dokumentovanje slučajeva protivpravnog postupanja policije, nasilja od strane
  • ekstremističkih, neonacističkih grupa i drugih privatnih lica, diskriminacije u oblasti obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja;
  • Preporuka mera za unapređenje položaja Roma na osnovu analize prikupljenih podataka, nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih standarda u oblasti ljudskih i manjinskih prava;
  • Objavljivanje publikacija u štampanoj i elektronskoj formi, organizovanje okruglih stolova i konferencija u cilju podizanja svesti o položaju Roma u Srbiji

 

Naše osnovne vrednosti su posvećenost, istrajnost, briga o zapostavljenima, nenametljivost, obrazovanje i nacionalna različitost. Najveću vrednost naše organizacije čine njeni ljudi i njihova hrabrost da se suprostave diskriminaciji i onima koji je zastupaju.

partneri