Liga Roma - SKRUG

 

avatar ligaStrateški partner Centra za prava manjina u brojnim projektima je STALNA KONFERENCIJA ROMSKIH UDRUŽENJA GRAĐANA (SKRUG) – LIGA ROMA. Ona je naslednica neformalne koalicije nevladinih organizacija - LIGA ZA DEKADU ROMA (2005).

Liga za Dekadu Roma okuplja 60 organizacija civilnog društva u Srbiji sa ciljem da se osigura kontinuirano praćenje i efektivno sprovođenje utvrđenih Strategija za unapređenje  položaja Roma i pratećeg Akcionog plana za njeno sprovođenje i time unapredi ostvarivanje ciljeva Dekade inkluzije Roma (2005 - 2015).

SKRUG nastavlja pokrenute aktivnosti Lige za Dekadu Roma i nastupa kao novoformirana asocijacija romskih udruženja građana. Razlog za formalno udruživanje nalazi se u  neophodnosti kreiranja nove strategije za Rome i Romkinje,  za period od 2014 do 2020 godine, a koja će biti u funkciji praktičnih i urgentnih mera i politike, pre svega, na lokalnom nivou. Uz sve dinamičnije promene ekonomsko-političkih odnosa, kako u nacionalnim okvirima tako na planu međunarodne politike potrebno je stvoriti realnu osnovnu koja će pratiti procese evropskih integracija.

www.ligaroma.org.rs

 

partneri