Pravna pomoć

scales-316888 640U okviru svojih aktivnosti Centar za prava manjina se bavi i pružanjem besplatne pravne pomoći svim pripadnicima marginalizovanih grupa koji su na bilo koji način i po bilo kojoj osnovi diskriminisani, ili je neko njihovo pravo povređeno.

Centar za prava manjina javno zagovara jednakost svih ljudi koji zive ili borave na teritoriji Republike Srbije i teži ka tome da svi građani imaju jednaka prava i obaveze kako bi se postigla harmonija života svih društvenih grupa na njenoj teritoriji.
 
Pravnu službu Centra možete kontaktirati na 011/ 26 21 003 ili na 

partneri