Obrazovanje

book-305625 640Dostizanje dostupnosti prava na obrazovanje nacionalnih manjina predstavlja najvažnije sredstvo u ostvarivanju svih drugih ljudskih prava.

 

Centar za prava manjina prati primene postojećih zakonskih regulativa u obrazovanju kada je u pitanju obrazovanje romske populacije i zalaže se za masovno uključivanje romske dece u programe ranog razvoja.

 

partneri