Javno zdravlje

health-care

 

“Javno zdravlje je nauka i umeće sprečavanja bolesti, produžavanja života, unapređenja (mentalnog) i fizičkog zdravlja putem organizovanih napora zajednice...”

C-E. A. Winslow, 1923 

 

Centar za prava manjina zalaže se za dostupnost prava na zdravstvenu zaštitu nacionalnih manjina. U okviru podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite, pre svega romske populacije, kroz brojne seminare, obuke i radionice, centar želi da animira lokalne samouprave o neophodnosti aktivnijeg uključivanja u ovakve akcije.

Centar za prava manjina vrši i monitoring aktivnosti za unapređenje zdravstvene zaštite nacionalnih manjina.

partneri